Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №101 Харківської міської ради Харківської області

 

Бібліотека

 

 

 

 

 

Правила користування бібліотекою

Харківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №101

Харківської міської ради Харківської області

 

Правила користування бібліотекою

 

Шкільна бібліотека - обов'язковий структурний підрозділ  навчального закладу доступна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, батьки. Порядок доступу до бібліотечних  фондів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються орієнтовними правилами користування бібліотекою, розробленими у відповідності до Закону України "Про загальну середню освіту", Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, законодавчих та нормативних документів Міністерства освіти та науки України, на основі типових правил користування бібліотеками в Україні. Правила користування бібліотекою затверджуються директором школи.

I. Орієнтовні правила користування бібліотекою

         1.1. Правила користування бібліотекою - документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів бібліотеки, доступу до бібліотечних фондів, права та обов'язки користувачів і бібліотеки.

1.2. Право вільного та безкоштовного користування бібліотекою мають учні, вчителі і всі працівники школи.

1. 3. До послуг користувачів надається:

- фонд навчальної, художньої, довідкової, науково-популярної літератури для учнів; методичної, науково-педагогічної, довідкової літератури для вчителів;

- довідково-бібліографічний апарат, каталоги, картотеки, довідково-бібліографічний фонд, рекомендаційні списки літератури;

- індивідуальні, групові та масові форми роботи з користувачем.

1.4. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі (видача друкованих видань додому);

- в читальному залі (підрозділ бібліотеки, де користувачі працюють з літературою та іншими документами, які не відаються додому);

- внутрішньо системний обмін (ВСО - з інших шкільних бібліотек міста).

1.5. Режим роботи бібліотеки узгоджується з годинами роботи школи.

II. Права, обов'язки, та відповідальність користувачів

         Користувачі мають право:

2.1. Користуватися періодикою від 2 до 10 днів. Термін користування підручниками - навчальний рік. Бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.

         Для початкової школи термін користування художніми книгами - 10днів.

2.2. Користуватись такими безкоштовними бібліотечно-інформаційними послугами:

- мати доступ до бібліотечних фондів;

- отримувати у вільне користування з фондів бібліотеки друковані видання;

- одержувати консультативну і практичну допомогу в пошуку й підборі друкованих творів та інших джерел інформації;

- отримувати книжки з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент (МБА) для вчителів та учнів;

- продовжувати термін використання літератури відповідно до встановлених норм та порядку;

- використовувати довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування;

- використовувати довідково-бібліографічний апарат: каталоги, картотеки.

- одержувати бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання, навички та вміння самостійно користуватися бібліотекою, книгою, інформацією.

2.3. Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

2.4. Вибрати та бути вибраним до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

2.5. Висловлювати свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки.

         Користувачі зобов'язані:

2.6. Не виносити з бібліотеки книги, які не записані в формулярі.

2.7. Бережливо ставитися до друкованих творів та інших  носіїв інформації, які отримують  з фонду бібліотеки (не робити в них помилки, не підкреслювати, не виривати

і не загинати сторінки).

2.8. Повертати книжки та інші документи, видані бібліотекою.

2.9. Користуватися цінною, в єдиному примірнику, літературою, довідковими виданнями, книгами, які одержані через міжбібліотечний абонемент (МБА), тільки в читальному залі.

2.10. При одержанні друкованих видань та інших документів з бібліотечних фондів читач повинен переглянути їх у бібліотеці і у випадку знаходження пошкоджень, або дефекту попередити про це бібліотечного працівника, який зробить на них відповідну помітку.

2.11. Розписатися в читацькому формулярі за кожне отримане в бібліотеці видання (крім учнів 1-4 класів).

2.12. У разі пошкодження або втрати документа, користувач, за домовленістю з бібліотекою, повинен замінити його  аналогічним документом.

2.13. Не порушувати порядку розстановки літератури у фонді відкритого користування.

2.14. Не виймати картки з каталогів та картотек.

2.15. Щорічно, на початку навчального року, проходити перереєстрацію.

2.16. У разі вибуття зі школи повернути до бібліотеки видання, які числяться за користувачем.

2.17. Користувачі у бібліотеці мають дотримуватись порядку, не заносити до бібліотеки портфелі, сумки, та верхній одяг.

2.18. У разі порушення терміну користування документами без поважних причин до користувачів в встановленому порядку можуть бути застосовані адміністративні санкції (позбавлення права користування бібліотекою).

2.19. Особова справа видається учням, які вибувають зі школи, тільки після повернення літератури, яка була взята на абонементі бібліотеки. Працівники повинні підписати  обхідний лист у бібліотекаря.

2.20. В кінці навчального року учні, вчителі та працівники школи повинні розрахуватися з бібліотекою. Учні, які не розрахувалися з бібліотекою, не здали підручники за минулий навчальний рік, позбавляються права користування  бібліотекою.

2.21. Зловмисне псування (пошкодження), розкрадання книжок передбачає відповідальність у вигляді відшкодування.

2.22. За втрату неповнолітніми читачами документів з бібліотечних фондів відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

III. Обов'язки бібліотеки щодо обслуговування користувачів

         Бібліотека зобов'язана:

3.1. Інформувати учнів, учителів, працівників школи, батьків про всі види послуг, що їх надає бібліотека.

3.2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці.

3.3. Забезпечувати безкоштовний доступ користувачів до бібліотечних фондів та безкоштовну видачу друкованої  продукції в тимчасове користування.

3.4. Забезпечувати оперативне і якісне обслуговування користувачів з урахуванням їх запитів і потреб.

3.5. У разі неможливості забезпечити вчителів книгами, документами та іншими матеріалами - здійснювати запит їх через МБА з інших бібліотек.

3.6. Надати в користування каталоги, картотеки, інші форми бібліотечної інформації.

3.7. Вивчати потреби користувачів в інформації.

3.8. Вести консультаційну роботу, надавати необхідну допомогу щодо пошуку та підбору необхідних видань.

3.9. Вести усну науково-інформаційну роботу, організовувати виставки літератури, бібліотечні огляди, дні інформації. Надавати допомогу у проведенні школою свят, ігор, та інших заходів.

3.10. Систематично здійснювати контроль за своєчасним  поверненням до бібліотеки літератури та інших матеріалів, що були видані користувачам.

3.11. Кожного навчального року проводити перереєстрацію користувачів.

3.12. Забезпечувати збереження та раціональне використання бібліотечних фондів, створювати необхідні умови для збереження документів.

3.13. Проводити дрібний ремонт книжок та своєчасну палітурну роботу, залучати до неї бібліотечний актив.

3.14. Здійснювати та підтримувати належні зручні умови для роботи користувачів.

3.15. Забезпечувати режим роботи згідно з потребами школи.

3.16. Звітувати про свою роботу згідно з Положенням про

бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

IV. Порядок користування бібліотекою

         4.1. Запис користувачів проводиться на абонементі. Учнів записують до бібліотеки за списком класу, вчителів та працівників школи - в індивідуальному порядку, батьків – за паспортом.

4.2.На кожного користувача заповнюється читацький формуляр, згідно із встановленим зразком, який дає право на користування бібліотекою.

4.3. Читачі повинні ознайомитись з правилами користування бібліотекою та підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом на читацькому формулярі.

4.4. Обслуговування читачів проводиться за графіком роботи, що встановлює бібліотека.

V. Порядок користування абонементом

         5.1. Термін користування літературою та кількість документів на абонементі визначається самою бібліотекою.

5.2. Термін користування документами може бути продовженим, якщо немає підвищеного попиту серед інших користувачів або скороченим, якщо видання користується підвищеним попитом чи э в єдиному примірнику. Не можуть бути видані додому цінні, рідкісні та довідкові видання, література, отримана з інших бібліотек через МБА.

5.3. Користувачі (крім учнів 1-4 класів) розписуються в читацькому формулярі за кожний екземпляр видання, повернення документів фіксується підписом бібліотекаря.

VI. Порядок користування читальним залом

         6.1. Література, яка призначена для використання в читальному залі, додому не видається.

6.2. Енциклопедії, довідкові видання, рідкісні та цінні книги, видання, отримані з інших бібліотек через МБА видаються тільки в читальному залі.

6.3. Кількість друкованих видань та інших документів, що видається в читальному залі не обмежується .

6.4. Користувачі в читальному залі мають дотримуватися тиші, не заважаючи працювати іншим. Читачі у верхньому одязі, з портфелями до бібліотеки не допускаються.